ค่าธรรมเนียมการซื้อขายอัตราดอกเบี้ยเงินประกัน

Our trading fees are different for regular and VIP users. Regular users are divided into tiers by their total OKB holdings whereas VIP users are categorized by 30-day trading volumes and daily asset balances. These tiers update daily.

According to the requirements they meet (detailed below), users are able to avail trading fee discounts associated with the relevant tiers. The discounts and the criteria vary across spot, futures, perpetual swaps and options markets. However, users can avail the benefits of the highest tier they qualify for based on the different requirements. For instance, if a user’s 30-day spot trading volume stands at 20,000,000 USD (VIP 2), their 30-day futures trading volume stands at 200,000,000 USD (VIP 3), their 30-day options trading volume stands at 5,000,000 USD (VIP 1) and their total asset balance for the day, at 4:00 pm UTC, stands at 5,000,000 USD (VIP 4), they will be able to avail VIP 4 tier discounts across all markets, including spot, futures, swaps and options.

สปอตฟิวเจอร์สPerpetualออปชัน
คลาส Aคลาส Bคลาส C

สกุลเงิน

คู่เหรียญการเทรดที่มีสกุลเงินประเภทนี้เป็น “สกุลเงินสำหรับการเทรด” จะเป็นไปตามกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมสปอตประเภทเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คู่เหรียญ ETH/USDT และ ETH/BTC จะมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในกำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมสปอตประเภท I

BTCETHLTCOKBOKTBCHBSVETCEOSTRXXRP
ผู้ใช้ทั่วไป
ระดับ
Lv 1
Lv 2
Lv 3
Lv 4
Lv 5
การถือ OKB ทั้งหมด
< 500
≥ 500
≥ 1,000
≥ 1,500
≥ 2,000
Asset (USD)
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
< 100,000
or
/
/
/
/
/
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน (USD)
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
< 10,000,000
ค่าธรรมเนียม Maker
0.080%
0.075%
0.070%
0.065%
0.060%
ค่าธรรมเนียม Taker
0.100%
0.095%
0.090%
0.085%
0.080%
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. (BTC)
500
500
500
500
500
ผู้ใช้ VIP
ระดับ
VIP 1
VIP 2
VIP 3
VIP 4
VIP 5
VIP 6
VIP 7
VIP 8
Asset (USD)
≥ 100,000
≥ 500,000
≥ 2,000,000
≥ 5,000,000
--
--
--
--
or
/
/
/
/
/
/
/
/
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน (USD)
≥ 10,000,000
≥ 20,000,000
≥ 50,000,000
≥ 100,000,000
≥ 200,000,000
≥ 500,000,000
≥ 1,000,000,000
≥ 10,000,000,000
ค่าธรรมเนียม Maker
0.060%
0.040%
0.020%
0.000%
-0.002%
-0.005%
-0.010%
-0.010%
ค่าธรรมเนียม Taker
0.080%
0.075%
0.070%
0.060%
0.050%
0.040%
0.030%
0.025%
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม. (BTC)
600
800
1,000
1,200
1,500
1,800
2,000
2,000

ปริมาณการเทรดใน 30 วันข้างต้นคือปริมาณการเทรดทั้งหมดของสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

การถือ OKB ทั้งหมด
การถือ OKB ทั้งหมดคือจำนวน OKB ทั้งหมดที่ถืออยู่ในบัญชีหลักและบัญชีย่อย รวมถึงบัญชีสปอต และบัญชีมาร์จินของคุณ (ไม่รวมสินทรัพย์ในการออม)
คู่มือการดูแลสภาพคล่องการซื้อขายด้วยบัญชีหลักและบัญชีย่อย
The tier of your primary account depends on the 30-day trading volume and the daily asset balance of all primary and sub-accounts. Fee levels of your primary account are applied to your sub-accounts at 10:00 am UTC on the same day after sub-account creation.
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ทุกธุรกรรมจะนับเป็นจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน BTC ตามราคา ณ เวลาที่ทำธุรกรรม ทุกๆ 24 ชั่วโมงในเวลา 00:00 UTC+8 ระบบของเราจะชำระปริมาณการเทรดที่สะสมของคริปโททั้งหมดให้แก่ธุรกรรมการเทรดคริปโทในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD (ราคาเฉลี่ย = (ราคาเปิด + ราคาปิด)/2) ตัวอย่าง: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ได้ทำธุรกรรม 5 โทเคน (OMG, XUC, BTC, LTC, BCH) ระบบจะนับทุกธุรกรรมในจำนวนที่แปลงเป็น BTC ปริมาณการเทรดที่สะสมจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD จากนั้นจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8 ของทุกวัน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรม: สำหรับคู่การเทรดในตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมจากสินทรัพย์ที่คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ซื้อเทรดคู่ BTC/USDT ก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็นสกุลเงิน BTC เมื่อซื้อ BTC และจะเรียกเก็บเป็นสกุลเงิน USDT เมื่อซื้อ USDT
กฎการชดเชยค่าธรรมเนียมการซื้อขายติดลบ สำหรับคำสั่งตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) การชดเชยค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะชำระเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ Taker จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ในตลาดซื้อขายทันที (ตลาดสปอต) BTC/USDT หากผู้ใช้ออกคำสั่งขาย BTC ผู้ซื้อจะจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็น BTC และผู้ขายจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมเป็น BTC หากผู้ใช้ออกคำสั่งซื้อ BTC ผู้ซื้อจะจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็น USDT และผู้ขายจะได้รับการชดเชยค่าธรรมเนียมเป็น USDT
Total asset balance
OKX will begin to take a snapshot of users' assets from different types of coins at 4:00 pm UTC every day and convert their value to USDT and then into BTC. The system will then further convert the value to USD as per the daily BTC/USD middle price (BTC/USD middle price = (opening price + closing price)/2).
Snapshot assets include those held in classic accounts (spot, margin, futures, perpetual swap and options), trading accounts (unified accounts), funding accounts and finance accounts. Assets borrowed for leverage and/or loans will not be counted.
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ปริมาณการเทรดฟิวเจอร์สล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจะนับเป็นจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ทุกๆ 24 ชั่วโมง ระบบของเราจะแปลงปริมาณการเทรดที่สะสมของธุรกรรมการเทรดฟิวเจอร์สล่าสุดทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD (ราคาเฉลี่ย = (ราคาเปิด + ราคาปิด)/2) และจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8
ตัวอย่าง: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ได้เทรดสัญญา Coin-margined ในสกุลเงิน BTC, ETH และ ETC ระบบจะแปลงปริมาณการเทรด (มูลค่าที่ตราไว้ในสัญญา*จำนวนสัญญา) ให้เป็นสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ปริมาณการเทรดที่สะสมจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD จากนั้นจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8 ของทุกวัน
ปริมาณการเทรดใน 30 วัน
ปริมาณการเทรดออปชันล่าสุดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาจะนับเป็นจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ทุกๆ 24 ชั่วโมง ระบบของเราจะแปลงปริมาณการเทรดที่สะสมของธุรกรรมการเทรดออปชันล่าสุดทั้งหมดในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD (ราคาเฉลี่ย = (ราคาเปิด + ราคาปิด)/2) และจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8

ตัวอย่าง: ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ผู้ใช้ได้เทรดสัญญาออปชันในสกุลเงิน BTC และ ETH ระบบจะแปลงปริมาณการเทรดให้เป็นสกุลเงิน BTC ตามราคาการแปลงของ BTC/USD ปริมาณการเทรดที่สะสมจะถูกแปลงเป็นสกุลเงิน USD ตามราคาเฉลี่ยของ BTC/USD จากนั้นจะชำระเงินในเวลา 00:00 UTC+8 ของทุกวัน
สร้างคำสั่ง
คำสั่ง Maker เป็นคำสั่งลิมิตแบบ “พาสซีฟ” ที่โพสต์ในรายการคำสั่งซื้อขายก่อนการเทรด ตัวอย่าง: หากราคาตลาดในปัจจุบันเท่ากับ 1000 USD และคุณสร้างคำสั่ง Maker ในราคา 999 USD คำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินการ แต่จะโพสต์ลงในรายการคำสั่งซื้อขาย ซึ่งทำให้ผู้อื่นสามารถรับคำสั่งดังกล่าวไปได้ เมื่อคำสั่งได้รับการดำเนินการแล้ว Maker จะจ่ายค่าธรรมเนียม Maker ส่วน Taker ก็จะจ่ายค่าธรรมเนียม Taker สำหรับการเทรดออปชัน ค่าธรรมเนียมธุรกรรมขั้นสุดท้ายจะไม่เกิน 12.5%ของพรีเมียมออปชัน
สร้างคำสั่ง
คำสั่ง Maker เป็นคำสั่งลิมิตแบบ “พาสซีฟ” ที่โพสต์ในรายการคำสั่งซื้อขายก่อนการเทรด ตัวอย่าง: หากราคาตลาดในปัจจุบันเท่ากับ 1000 USD และคุณสร้างคำสั่ง Maker ในราคา 999 USD คำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินการ แต่จะโพสต์ลงในรายการคำสั่งซื้อขาย ซึ่งทำให้ผู้อื่นสามารถรับคำสั่งดังกล่าวไปได้ เมื่อคำสั่งได้รับการดำเนินการแล้ว Maker จะจ่ายค่าธรรมเนียม Maker ส่วน Taker ก็จะจ่ายค่าธรรมเนียม Taker ค่าธรรมเนียมธุรกรรมขั้นสุดท้ายจะไม่เกิน 12.5%ของพรีเมียมออปชัน
สูตรค่าธรรมเนียม:
ค่าธรรมเนียม Taker = (อัตราค่าธรรมเนียม Taker * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา ราคาออปชัน * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา *12.5%)
ค่าธรรมเนียม Maker = (อัตราค่าธรรมเนียม Maker * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา ราคาออปชัน * ตัวคูณสัญญา * จำนวนสัญญา *12.5%)
การส่งมอบ
ระดับของผู้ใช้จะไม่มีผลต่อค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ฟิวเจอร์ส (0.03% สำหรับทุกโทเคน)
การบังคับชำระบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการบังคับชำระบัญชีสำหรับการเทรดฟิวเจอร์สจะคำนวณตามค่าธรรมเนียม Taker ในระดับปัจจุบันของผู้ใช้
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ออปชัน
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ออปชันจะเท่ากับ 0.02% ซึ่งไม่ได้กำหนดจากระดับของผู้ใช้ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์สำหรับสัญญาออปชันฉบับเดียวจะไม่เกิน 12.5%ของรายได้จากการใช้สิทธิ์ และออปชันที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์จะไม่ถูกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ ออปชันแบบ 1 วันและ 2 วันได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ์ ซึ่งหมายถึงออปชันที่มีระยะเวลา 1 วันและ 2 วันนับจากวันที่สร้างถึงวันหมดอายุ
การชำระบัญชีบางส่วนและการชำระบัญชี
ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีบางส่วนสำหรับออปชันจะเรียกเก็บตามระดับของผู้ใช้และอัตรา Maker/Taker ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีสำหรับออปชันจะอิงจากค่าธรรมเนียม Taker ระดับที่ 1 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระบัญชีบางส่วนและการชำระบัญชีในการเทรดออปชันได้ที่ “คู่มือออปชัน”
ในระหว่างการชำระบัญชีบางส่วน จะมีการเรียกเก็บค่าปรับเฉพาะสถานะขายเท่านั้น อัตราค่าธรรมเนียมจะตายตัวที่ 0.2% และระดับของผู้ใช้จะไม่มีผลต่ออัตราดังกล่าว ค่าปรับจะรวมเข้าไปในทุนประกัน ณ เวลาที่ชำระหนี้
ค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีบางส่วนและค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีจะไม่เกิน 12.5%ของพรีเมียมออปชัน
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม.
วงเงินที่ถอนได้ใน 24 ชม.: วงเงินในการถอนคริปโททั้งหมดของคุณในบัญชีในหนึ่งวันในสกุลเงินเทียบเท่ากับ BTC หากคุณต้องการเพิ่มวงเงิน โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
ตัวอย่าง: หากคุณเป็นผู้ใช้ระดับที่ 1 คุณจะมีวงเงินที่ถอนได้เทียบเท่ากับ 300 BTC หากคุณถอน 250 BTC และถอน OMG มูลค่าเทียบเท่า 25 BTC และถอน XUC มูลค่าเทียบเท่า 15 BTC คุณจะมีวงเงินเหลือ 10 BTC หากคุณต้องการถอน XRP มูลค่าเทียบเท่า 20 BTC ด้วย คุณต้องรอหนึ่งวันหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าและขอเพิ่มวงเงิน
จำนวนที่คุณสามารถถอนได้ภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงจะขึ้นอยู่กับระดับ KYC ของคุณ (ระดับที่ 1 ≤200 BTC, ระดับที่ 2 ≤500 BTC)
ผู้ใช้ทั่วไปผู้ใช้ VIP
ประวัติอัตราดอกเบี้ยรายวัน
โทเคน
USDT
BTC
ETH
OKB
LTC
DOT
ADA
BCH
TRX
XRP
LINK
EOS
ETC
UNI
XEM
1INCH
AAVE
AGLD
AKITA
ALGO
ALPHA
ANC
ANT
ATOM
AVAX
AXS
BABYDOGE
BADGER
BAL
BAND
BAT
BICO
BNT
BSV
BTM
BTT
BZZ
CELO
CELR
CFX
CHZ
CLV
COMP
CONV
CQT
CRO
CRV
CSPR
CVC
DASH
DOGE
DORA
DYDX
EFI
EGLD
ELF
ENJ
ENS
FIL
FLM
FLOW
FTM
GALA
GODS
GRT
HBAR
HC
ICP
IMX
IOST
IOTA
JST
KAR
KISHU
KNC
KSM
LAMB
LAT
LON
LPT
LRC
LUNA
MANA
MASK
MATIC
MINA
MIR
MKR
NANO
NAS
NEAR
NEO
NFT
OMG
ONT
PEOPLE
PERP
QTUM
REN
RSR
RVN
SAND
SC
SHIB
SKL
SLP
SNT
SNX
SOL
SOS
SRM
STARL
STORJ
SUSHI
SWRV
THETA
TORN
TRB
UMA
VSYS
WAVES
WNCG
WNXM
XCH
XLM
XMR
XTZ
YFI
YFII
YGG
ZEC
ZEN
ZIL
ZRX
พื้นฐาน
อัตรารายวัน/วงเงิน
Lv1
อัตรารายวัน/วงเงิน
Lv2
อัตรารายวัน/วงเงิน
Lv3
อัตรารายวัน/วงเงิน
Lv4
อัตรารายวัน/วงเงิน
Lv5
อัตรารายวัน/วงเงิน
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 20
0.0028% 20
0.0028% 40
0.0028% 60
0.0028% 80
0.0028% 100
0.0028% 200
0.0028% 200
0.0028% 400
0.0028% 600
0.0028% 800
0.0028% 1,000
0.0028% 50,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 150,000
0.0028% 200,000
0.0028% 250,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 1,250,000
0.0028% 1,250,000
0.0028% 2,500,000
0.0028% 3,750,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 6,250,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 5,000
0.0028% 5,000
0.0028% 10,000
0.0028% 15,000
0.0028% 20,000
0.0028% 25,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 55,000
0.0028% 55,000
0.0028% 110,000
0.0028% 165,000
0.0028% 220,000
0.0028% 275,000
0.0028% 12,000,000,000
0.0028% 12,000,000,000
0.0028% 24,000,000,000
0.0028% 36,000,000,000
0.0028% 48,000,000,000
0.0028% 60,000,000,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 800
0.0028% 800
0.0028% 1,600
0.0028% 2,400
0.0028% 3,200
0.0028% 4,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 20,000,000,000
0.0028% 30,000,000,000
0.0028% 40,000,000,000
0.0028% 50,000,000,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.1001% 200
0.1001% 200
0.1001% 400
0.1001% 600
0.1001% 800
0.1001% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 50,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 150,000
0.0028% 200,000
0.0028% 250,000
0.1001% 20,000
0.1001% 20,000
0.1001% 40,000
0.1001% 60,000
0.1001% 80,000
0.1001% 100,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0.0028% 32,000
0.0028% 32,000
0.0028% 64,000
0.0028% 96,000
0.0028% 128,000
0.0028% 160,000
0.0028% 60,000
0.0028% 60,000
0.0028% 120,000
0.0028% 180,000
0.0028% 240,000
0.0028% 300,000
0.0028% 300,000
0.0028% 300,000
0.0028% 600,000
0.0028% 900,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,500,000
0.0028% 800,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,400,000
0.0028% 3,200,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 50,000
0.0028% 50,000
0.0028% 100,000
0.0028% 150,000
0.0028% 200,000
0.0028% 250,000
0.0028% 100
0.0028% 100
0.0028% 200
0.0028% 300
0.0028% 400
0.0028% 500
0.0028% 560,000
0.0028% 560,000
0.0028% 1,120,000
0.0028% 1,680,000
0.0028% 2,240,000
0.0028% 2,800,000
0.0028% 150,000
0.0028% 150,000
0.0028% 300,000
0.0028% 450,000
0.0028% 600,000
0.0028% 750,000
0.1001% 500,000
0.1001% 500,000
0.1001% 1,000,000
0.1001% 1,500,000
0.1001% 2,000,000
0.1001% 2,500,000
0.0028% 75,000
0.0028% 75,000
0.0028% 150,000
0.0028% 225,000
0.0028% 300,000
0.0028% 375,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 6,000
0.0028% 6,000
0.0028% 12,000
0.0028% 18,000
0.0028% 24,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 23,000
0.0028% 23,000
0.0028% 46,000
0.0028% 69,000
0.0028% 92,000
0.0028% 115,000
0.0028% 600
0.0028% 600
0.0028% 1,200
0.0028% 1,800
0.0028% 2,400
0.0028% 3,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 180,000
0.0028% 180,000
0.0028% 360,000
0.0028% 540,000
0.0028% 720,000
0.0028% 900,000
0.0028% 600,000
0.0028% 600,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,800,000
0.0028% 2,400,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 295,000
0.0028% 295,000
0.0028% 590,000
0.0028% 885,000
0.0028% 1,180,000
0.0028% 1,475,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 4,000
0.0028% 4,000
0.0028% 8,000
0.0028% 12,000
0.0028% 16,000
0.0028% 20,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 246,800
0.0028% 246,800
0.0028% 493,600
0.0028% 740,400
0.0028% 987,200
0.0028% 1,234,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 6,000,000
0.0028% 8,000,000
0.0028% 10,000,000
0.0028% 100,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 300,000
0.0028% 400,000
0.0028% 500,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 18,500
0.0028% 18,500
0.0028% 37,000
0.0028% 55,500
0.0028% 74,000
0.0028% 92,500
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 20,000,000,000
0.0028% 30,000,000,000
0.0028% 40,000,000,000
0.0028% 50,000,000,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 200
0.0028% 200
0.0028% 400
0.0028% 600
0.0028% 800
0.0028% 1,000
0.0028% 500,000
0.0028% 500,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,500,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 2,500,000
0.0028% 300,000
0.0028% 300,000
0.0028% 600,000
0.0028% 900,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,500,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 6,000
0.0028% 6,000
0.0028% 12,000
0.0028% 18,000
0.0028% 24,000
0.0028% 30,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 14,000
0.0028% 14,000
0.0028% 28,000
0.0028% 42,000
0.0028% 56,000
0.0028% 70,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 12,000
0.0028% 12,000
0.0028% 24,000
0.0028% 36,000
0.0028% 48,000
0.0028% 60,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 60,000
0.0028% 60,000
0.0028% 120,000
0.0028% 180,000
0.0028% 240,000
0.0028% 300,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 900
0.0028% 900
0.0028% 1,800
0.0028% 2,700
0.0028% 3,600
0.0028% 4,500
0.0028% 2,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 6,000,000
0.0028% 8,000,000
0.0028% 10,000,000
0.1001% 30,000
0.1001% 30,000
0.1001% 60,000
0.1001% 90,000
0.1001% 120,000
0.1001% 150,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 200,000,000
0.0028% 200,000,000
0.0028% 400,000,000
0.0028% 600,000,000
0.0028% 800,000,000
0.0028% 1,000,000,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 6,000,000
0.0028% 9,000,000
0.0028% 12,000,000
0.0028% 15,000,000
0.0028% 3,000
0.0028% 3,000
0.0028% 6,000
0.0028% 9,000
0.0028% 12,000
0.0028% 15,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 350,000
0.0028% 350,000
0.0028% 700,000
0.0028% 1,050,000
0.0028% 1,400,000
0.0028% 1,750,000
0.0028% 3,600,000
0.0028% 3,600,000
0.0028% 7,200,000
0.0028% 10,800,000
0.0028% 14,400,000
0.0028% 18,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 10,000,000,000
0.0028% 20,000,000,000
0.0028% 30,000,000,000
0.0028% 40,000,000,000
0.0028% 50,000,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0549% 1,500,000
0.0549% 1,500,000
0.0549% 3,000,000
0.0549% 4,500,000
0.0549% 6,000,000
0.0549% 7,500,000
0.0028% 20,000,000
0.0028% 20,000,000
0.0028% 40,000,000
0.0028% 60,000,000
0.0028% 80,000,000
0.0028% 100,000,000
0.1001% 100,000
0.1001% 100,000
0.1001% 200,000
0.1001% 300,000
0.1001% 400,000
0.1001% 500,000
0.0028% 40,000
0.0028% 40,000
0.0028% 80,000
0.0028% 120,000
0.0028% 160,000
0.0028% 200,000
0.0028% 180,000,000,000
0.0028% 180,000,000,000
0.0028% 360,000,000,000
0.0028% 540,000,000,000
0.0028% 720,000,000,000
0.0028% 900,000,000,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 43,000,000,000
0.0028% 43,000,000,000
0.0028% 86,000,000,000
0.0028% 129,000,000,000
0.0028% 172,000,000,000
0.0028% 215,000,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 2,000
0.0028% 2,000
0.0028% 4,000
0.0028% 6,000
0.0028% 8,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000,000
0.0028% 10,000,000
0.0028% 20,000,000
0.0028% 30,000,000
0.0028% 40,000,000
0.0028% 50,000,000
0.0028% 20,000
0.0028% 20,000
0.0028% 40,000
0.0028% 60,000
0.0028% 80,000
0.0028% 100,000
0.0028% 75,000
0.0028% 75,000
0.0028% 150,000
0.0028% 225,000
0.0028% 300,000
0.0028% 375,000
0.0973% 2,000
0.0973% 2,000
0.0973% 4,000
0.0973% 6,000
0.0973% 8,000
0.0973% 10,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 200,000
0.0028% 200,000
0.0028% 400,000
0.0028% 600,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000
0.0028% 1,000
0.0028% 2,000
0.0028% 3,000
0.0028% 4,000
0.0028% 5,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 1
0.0028% 1
0.0028% 2
0.0028% 3
0.0028% 4
0.0028% 5
0.0028% 10
0.0028% 10
0.0028% 20
0.0028% 30
0.0028% 40
0.0028% 50
0.0028% 90,000
0.0028% 90,000
0.0028% 180,000
0.0028% 270,000
0.0028% 360,000
0.0028% 450,000
0.0028% 400
0.0028% 400
0.0028% 800
0.0028% 1,200
0.0028% 1,600
0.0028% 2,000
0.0028% 10,000
0.0028% 10,000
0.0028% 20,000
0.0028% 30,000
0.0028% 40,000
0.0028% 50,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 1,000,000
0.0028% 2,000,000
0.0028% 3,000,000
0.0028% 4,000,000
0.0028% 5,000,000
0.0028% 400,000
0.0028% 400,000
0.0028% 800,000
0.0028% 1,200,000
0.0028% 1,600,000
0.0028% 2,000,000

ตารางด้านบนนี้เกี่ยวกับวงเงินการยืมของบัญชีรวม วงเงินการยืมของบัญชี Classic จะอยู่ที่ 100% ของบัญชีรวม

กฎสำหรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินประกันและจำนวนการยืมสินทรัพย์เงินประกัน:กฎสำหรับการเทรดมาร์จินของ OKX

จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุด

จำนวนที่สามารถยืมได้จะพิจารณาจากมูลค่าต่ำสุดของจำนวนที่ยืมโดยคำนวณจากยอดคงเหลือของบัญชีมาร์จิน จำนวนที่ยืมของบัญชีหลัก และจำนวนที่ยืมของสถานะสัดส่วนเงินประกัน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะสัดส่วนเงินประกันและจำนวนที่ยืม:ระดับสถานะการยืมมาร์จิน

ตัวอย่าง:

1.ผู้ใช้ A มี 600,000 USDT อยู่ในบัญชี BTC/USDT 4 เท่าของยอดคงเหลือดังกล่าวจะเท่ากับ 2,400,000 USDT ดังนั้น จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดจะเท่ากับ 2,000,000 USDT

2.ผู้ใช้ B มี 200,000 USDT อยู่ในบัญชี BTC/USDT 4 เท่าของยอดคงเหลือดังกล่าวจะเท่ากับ 800,000 USDT ดังนั้น จำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดจะเท่ากับ 800,000 USDT

หมายเหตุ: ขีดจำกัดในแต่ละครั้งจะคำนวณแยกจากกันในคู่เหรียญการเทรดต่างๆ แม้ว่าคุณจะยืม 2,000,000 USDT ในคู่เหรียญการเทรด BTC/USDT ไปแล้ว แต่คุณจะยังคงสามารถยืมได้อีก 500,000 USDT ในคู่เหรียญการเทรด XRP/USDT เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เรายังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อีกด้วยเมื่อคำนวณจำนวนเงินกู้ยืมสูงสุดของคุณ จำนวนขั้นสุดท้ายควรจะเป็นมูลค่าตามที่ระบุไว้ในหน้าการเทรดมาร์จิน